Wat doet een vredesbeweging in Nederland?

De geschiedenis van vredesbewegingen in zowel Nederland als de rest van wereld gaat bijna net zo ver terug als die van de mensheid zelf. Van Chinese wijsgeren uit de oudheid als Confucius tot de figuur van Jezus in het Nieuwe Testament tot de opkomst van religieuze vredesbewegingen zoals de Quakers in de Verenigde Staten van de negentiende eeuw tot het geweldloos verzet tegen onderdrukking van Martin Luther King en Mahatma Gandhi, totale en blijvende vrede is voor de mens altijd een obsessie geweest. Er bestaat een groot aantal vredesbewegingen in Nederland met vele onderlinge verschillen in geloofsovertuigingen en methodes om vrede te bewerkstelligen. Men kan dus niet spreken van één specifieke Vredesbeweging Nederland. Wel is er een overkoepelende organisatie onder wiens auspiciën bijvoorbeeld congressen voor de verschillende bewegingen worden georganiseerd. Dit is het Landelijk Beraad Vredesgroepen. Men kan de vredesbewegingen in ons land opdelen in twee groepen. De confessionele groepen, hierbij kan men denken aan organisaties zoals het Rooms-Katholieke Pax Christi of de Franciscaanse Vredeswacht. Daarnaast zijn er ook een groot aantal sociale (lees: seculiere) bewegingen. Vredesbeweging Nederland Pais is hier een goed voorbeeld van. Hoewel het goed is dat deze organisaties bestaan, hopen wij toch dat ze op een dag niet meer nodig zullen zijn. Het streven naar blijvende vrede op aarde gaat nog steeds door. Vredesbewegingen kunnen niet zomaar naar de bank, of naar saldodipje.nl, dus zorg dat je ze wat geld geeft!

(Visited 186 times, 1 visits today)