Komt er weer oorlog in Europa?

Of er weer oorlog in Europa komt lijkt vanuit historisch oogpunt geen vraag van of, maar van wanneer en waar. Laten we bovendien niet vergeten dat de strijd in Oekraïne tot op de dag van vandaag voortduurt. Het potentieel escaleren van oorlog in Europa kunnen we niet los zien van de situatie in de rest van de wereld. Het lijkt zelfs vooral de vraag hoe we een Derde Wereldoorlog nog kunnen voorkomen. Sinds de koude oorlog zijn de spanningen niet meer zo hoog opgelopen dan als nu het geval is. Daarnaast proberen centrale banken met kunstmatige interventies de illusie te wekken de economie te stimuleren, terwijl er in de realiteit een gigantische welvaartsoverdracht plaatsvindt. Bovendien woedt er al jarenlang een economische oorlog op de financiële markten. Wanneer we kijken naar het geopolitieke strijdtoneel, dan is het belangrijk om te beseffen dat veel van de conflicten in het midden-Oosten, maar ook in Oekraïne, in werkelijkheid proxy oorlogen zijn. Ook dit betekend dat wereldoorlog drie in die zin al begonnen is. Met geslepen propaganda wordt de publieke opinie echter continu beïnvloed, wat het voor veel mensen moeilijk maakt om de gebeurtenissen in de wereld te zien voor wat ze zijn. Alleen wanneer voldoende mensen bewustzijn ontwikkelen over deze methodes, de ware motieven, en de gebeurtenissen in Syrië, Oekraïne, de Oost-Chinese zee, op de financiële markten, etc. En het onrecht dat we in deze wereld door de jaren heen hebben laten ontstaan en gebeuren. Alleen dan kunnen we verdere escalatie van deze oorlog misschien nog voorkomen.

Oorlog in Europa, komt het er weer aan?

(Visited 199 times, 1 visits today)