Hebben vredesbewegingen nog zin?

De Tweede Wereldoorlog die in de jaren ’40 plaatsvond zorgde na het einde van de oorlog voor grote en snelgroeiende vredesbewegingen, aangezien de meeste mensen nooit meer zo een drama wilden meemaken. Er kwam steeds meer belangstelling voor mensenrechten en vrede en de oprichting van de Verenigde Naties was een direct gevolg van dit sentiment. voor vrede, tegen oorlogsvliegtuigen en andere wapens. Nu leven we in 2016 en kunnen we helaas nog steeds niet stellen dat de wereld vrij van oorlog is. De annexatie van de Krim in Oekra├»ne en de oorlog gevoerd door ISIS in het Midden-Oosten zijn hier enkele voorbeelden van. Maar betekent dit dan dat bewegingen voor vrede geen zin hebben en dat we hoe dan ook oorlog in de wereld zullen hebben? Nee, absoluut niet. Mede dankzij deze bewegingen is het nu veel veiliger in de wereld, omdat de meeste landen mensenrechtenverdragen hebben getekend. Daarnaast houdt de Verenigde Naties alle landen bij elkaar om er zo alles aan te doen om een eventueel conflict tussen landen op een vredevolle manier op te lossen. Nu is het de taak van de vredesbewegingen om de overheid in de gaten te houden en haar eraan te herinneren dat zij mensenrechten dient te respecteren. Dus bewegingen voor vrede hadden niet alleen vroeger veel invloed, ook nu zorgen zij er voor dat eventuele schendingen van mensenrechten aan het licht komen en bespreekbaar worden gemaakt in de samenleving.

(Visited 60 times, 1 visits today)