Dreigt er een nieuwe koude oorlog?

De vraag of er een nieuwe koude oorlog dreigt kunnen we niet anders beantwoorden dan met, ja. Sterker nog, deze nieuwe koude oorlog sluimert al veel langer dan de reguliere media over deze kwestie bericht. De Russische president Poetin wordt in deze berichtgeving doorgaans als één van de voornaamste schuldigen van deze situatie aangewezen. Dit valt ten zeerste te betwijfelen als men bijvoorbeeld in ogenschouw neemt dat zelfs na de val het ijzeren gordijn, de NAVO is blijven uitbreiden richting de grens met Rusland. Dit is op zijn minst een merkwaardige ontwikkeling te noemen aangezien de westerse wereld, onder leiding van de militaire macht van de Verenigde Staten, weinig tot niets meer te vrezen had van de Russen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Daarom is het niet moeilijk om te begrijpen dat de Russen zich hierdoor bedreigd voelen. Het betekend uiteraard niet dat we de Russische machthebbers blind moeten vertrouwen, of hun reactie op deze situatie dienen te steunen. Maar de westerse benadering en houding ten opzichte van Rusland, is op zijn minst hypocriet te noemen wanneer we met een objectieve blik kijken naar de bedenkelijke manier waarop de Verenigde Staten en haar bondgenoten de laatste decennia hebben geacteerd op het wereldtoneel. NAVO secretaris-generaal, Jens Stoltenberg, heeft onlangs aangekondigd dat onder andere Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, in 2017 duizenden troepen zullen sturen naar de Baltische staten en Polen. Deze actie zal vanzelfsprekend bijdragen aan verder oplopende spanningen tussen het westen en Rusland. Zoals de beroemde intellectueel en vredes activist Noam Chomsky schrijft in zijn nieuwe boek “Who rules the world?” “Rusland begrijpt net zo goed als China (en dus logischerwijs ook de Amerikaanse strategen) dat het Amerikaanse raketschild langs de Russische grenzen, in werkelijkheid, een “first-strike” wapen is, gericht op het realiseren van strategische dominantie.”

Een nieuwe koude oorlog; schaakspel tussen landen.

(Visited 123 times, 1 visits today)