De eerste vredesbeweging Nederland

De vredesbeweging bestaat zowel binnen als buiten Nederland al heel lang. De wens naar wereldvrede is iets dat bijna inherent aan de mens lijkt te zijn. Overal waar ooit oorlog is gevoerd, is er sprake geweest van een vredesbeweging. Kijk naar de vele religieuze teksten die er in de loop van de geschiedenis geschreven zijn. Al deze religies schrijven een vreedzame manier van leven voor aan hun volgers. Zo kan ook gesteld worden dat de eerste vredesbeweging Nederland niet echt een vereniging was, maar een gemeenschap van gelijkgestemden die allemaal vrede op aarde wilden met als belangrijkste overeenkomst dat zij allemaal religieus waren. De gemeenschap die hier het meeste naar probeerde te leven was het Genootschap der Vrienden. Je zou dus kunnen zeggen dat zij de eerste Vredesbeweging Nederland waren. Het Genootschap der Vrienden noemt zich in het Engels Quakers. Vanaf het moment van hun ontstaan als een christelijke afsplitsing zijn zij als vredesbeweging in het buitenland actief geweest. Met name in de Verenigde Staten ten tijde van de afschaffing van de slavernij speelden zij een belangrijke rol.

(Visited 55 times, 1 visits today)